Privatlivspolitik

SJ Feriehusudlejning er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler, og sikrer, at de behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Personoplysninger er informationer, der kan henføres til dig. Det kan være som enkeltstående information eller i kombination med andre informationer.

Vi indsamler oplysninger om gæster, besøgende på vores hjemmesider, nyhedsbrevsmodtagere, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere, jobansøgere samt om medarbejdere fra offentlige myndigheder.

Denne privatlivspolitik fortæller dig, hvordan vi indsamler, opbevarer og behandler disse data. 

Typer af personoplysninger og formål

Når du bruger vores hjemmeside, skal du tage stilling til forskellige cookies. Cookiedata bruger vi generelt til at forbedre vores hjemmeside, skaffe viden om kundepræferencer, forbedre konverteringen på vores hjemmeside og foretage målrettet markedsføring på fx sociale medier. De specifikke cookies er listet og beskrevet her. Du vælger selv hvilke cookies, du vil give samtykke til, og kan altid ændre eller trække dit samtykke tilbage. Det sker via vores hjemmeside.

Bestiller du et katalog fra vores hjemmeside, gemmer vi dit navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Du bliver således oprettet i vores kundekartotek og vil fremadrettet få tilsendt nyeste katalog.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi dit navn og din e-mailadresse. Du kan altid framelde dig via link i et af vores nyhedsbreve. Ved konkurrencer kan det være en betingelse, at du tilmelder dig vores nyhedsbrev.

Når du booker et ophold, indsamler og behandler vi personoplysninger for at kunne levere vores service iht. aftale samt fx modtage online betaling. I den forbindelse gemmes dine oplysninger også iht. bogføringsloven.  

Kunder (herunder husejere) bliver registreret med personlige oplysninger i vores CRM med det formål, at vi kan opretholde en struktureret salgs- og kundehåndteringsproces. Vi registrerer navn, efternavn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. For husejere opbevarer vi i øvrigt kontooplysninger samt ferieboligens ejendomsnummer.

Når du bestiller et husejerkatalog via formularen på vores hjemmeside, indsamler vi personlige oplysninger, som fremgår af formularen. Formålet er at sende kataloget til oplyste adresse og for at føre log over evt. videre dialog. 

Hvis vi ønsker at etablere et nyt samarbejde med en husejer, bruger vi udelukkende persondata som er offentligt tilgængelige, og som lovligt må bruges til fremsendelse af materiale.

Ved generel mailkorrespondance vil data i form af navn og e-mailadresse samt personlige data, der måtte fremgå af mailens indhold og pågældende mailsignatur, blive opbevaret i vores mailklienter.

Vi opbevarer personlige data på alle medarbejdere i form af navn, adresse, kontonummer, fødselsdato, telefonnummer og i nogle tilfælde personlig e-mailadresse.

Vi opbevarer personlige data, som er oplyst af samarbejdspartnere, leverandører og virksomheder, som ønsker at være leverandør til os. 

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi beder dig om ikke at indtaste og oplyse følsomme personoplysninger via vores hjemmeside, herunder i mailkorrespondance, supportchat eller lignende felter, som måtte blive gjort tilgængelig for dig. Følsomme personoplysninger omfatter oplysninger om race, etnicitet, religion eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering, helbred, politisk standpunkt eller fagforeningstilhørsforhold.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige jf.  formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, at visse typer data er nødvendige at indsamle og opbevare for vores drift.

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er relevante. Perioden afhænger af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring. Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Videregivelse af oplysninger

Med det formål at målrette budskaber på forskellige sociale medier og via Google kan data om fx brug af vores hjemmeside, geografisk placering, køn og alder blive videregivet til databehandlere iht. dit specifikke samtykke.

Vi benytter en række leverandører/databehandlere til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Dine rettigheder

Hvis du ønsker det, kan vi oplyse dig om hvilke personlige oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du mener, at disse persondata er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du bedes oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de skal rettes. Vi undersøger anmodningens berettigelse og udfører rettelsen eller sletningen hurtigst muligt. 

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. 

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata og mod videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Såfremt din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata hurtigst muligt. 

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, hvis du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med lovgivningen og ikke honorerer dine rettigheder, hører vi meget gerne fra dig. Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet